Bookmark and Share

Pope St John Paul II's 2nd Apostolic Visit to Bosnia Herzegovina

Corpus Christi Sunday, 22 June 2003

Saint John Paul II was a pilgrim to Bosnia Herzegovina for the second time on the Sunday of Corpus Christi for the beatification of Ivan Merz. His first visit was in 1997.

Pope John Paul II's address at the Welcome Ceremony
International Airport of Banja Luka - in Croatian, English, German, Italian, Portuguese & Spanish

"Štovana gospodo članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, časna braćo u biskupstvu, cijenjeni predstavnici vlasti, draga braćo i sestre.

1. Svom dušom haran za primljeni poziv, vraćam se u Bosnu u Hercegovinu nakon šest godina i zahvaljujem Bogu, što mi je ponovno dopustio susresti pučanstva oduvijek tako bliza mojemu srcu.

Zahvaljujem gospodi članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine za upućene mi srdačne riječi pozdrava i za sve što su – zajedno s drugim Vlastima – učinili, kako bi se omogućio ovaj moj pohod.

Pozdravljam dragoga brata banjolučkoga biskupa Franju Komaricu i ostale članove ovdašnje Biskupske konferencije i sve vjernike Katoličke Crkve. Pozdravljam također braću i sestre Srpske Pravoslavne Crkve i drugih Crkvenih zajednica, te vjernike židovstva i islama.

2. Znajući da mi je, preko radija i televizije, dano ući u vaše domove, pozdravljam i bratski grlim sve vas, dragi stanovnici raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Znam za vaše dugu kušnju, što ste je proživjeli; znam za težinu patnje, koja svakodnevno prati vaš život; znam i za napast, što na vas vreba kako bi izgubili hrabrost i pomirili se sa sudbinom. Uz vas sam te molim Međunarodnu zajednicu, koja je već puno toga učinila, da vam i dalje bude blizu kako bi vam se omogućilo da što prije dosegnete stanje potpune sigurnosti u pravdi i slogi.

Vi pak sami budite glavni graditelji svoje budućnosti! Vaše istinsko blago čini postojanost vašega karaktera te vaša bogata ljudska, kulturna i vjerska baština po kojoj se prepoznajete. Ne mirite se sa sudbinom! Uistinu, nije lako početi iznova. To traži žrtvu i postojanost, a zahtijeva također vještinu sijanja i strpljivost čekanja. Ali znadete i da je ponovni početak ipak moguć. I uzdajte se u Božju pomoć kao i u čovjekovu poduzetnost.

3. Kako bi građansko društvo poprimilo pravi ljudski izgled i kako bi se svi s pouzdanjem mogli suočavati s budućnošću, potrebno je obnoviti čovjeka iznutra, liječeći rane i radeći na istinskome čišćenju pamćenja preko međusobnoga oprosta. Naime, u dubinama se srca nalazi korijen svakoga dobra i, nažalost, svakoga zla (usp. Mk 7, 21-23). Tamo se mora dogoditi promjena, što će omogućiti obnovu društvenoga tkiva i uspostavu međuljudskih odnosa otvorenih suradnji svih životnih snaga zemlje.

Velika odgovornost s tim u svezi leži na onima koji, u skladu s voljom biračkoga tijela, demokratski izvršavaju vlast: neka zbog trenutačnih teškoća ne odustaju od tako prijeko potrebna djela i neka ne dopuste da njima ovladaju interesi jedne ili druge strane.

Katolička Crkva u svekolikome zajedničkom djelu želi pružati vlastiti doprinos djelatnim zalaganjem svojih sinova i kćeri, navlastito pak raznovrsnim podhvatima na području odgoja te sebi svojstvene društvene skrbi i ljudskoga promaknuća, u slobodnome ispunjenju vlastitoga poslanja.

4. Uskoro ću, za vrijeme svetoga misnog slavlja, imati radost u popis blaženih unijeti ime mladoga Ivana Merza, koji je rođen ovdje u Banjoj Luci i koji predstavlja svijetli primjer kršćanskoga načina života i apostolskoga zalaganja.

Neka on svojom molitvom ojača i učvrsti ono što Papa želi Bosni i Hercegovini, a to je da se za postojeće teškoće nađe prikladno rješenje, te da Bosna i Hercegovina vidi pozitivan odgovor na svoju težnju da bude sastavni dio ujedinjene Europe u ozračju napretka, slobode i mira."

St John Paul II's homily at Holy Mass with the Beatification of Ivan Merz
Banja Luka - in Croatian, English, German, Italian, Portuguese & Spanish

"1. »Vi ste svjetlost svijeta«. Ovu tvrdnju, draga braćo i sestre, Isus danas ponavlja i nama, na ovome našem bogoslužnom skupu. I nije to nekakav puki ćudoredni nagovor, nego tvrdnja, koja očituje neuništiv zahtjev što proizlazi iz primljenoga krštenja.

Naime, ljudsko je biće snagom toga sakramenta ucijepljeno u Otajstveno Tijelo Kristovo (usp. Rm 6, 3-5). Apostol Pavao veli: »Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste« (Gal 3, 27). Opravdano, dakle, sveti Augustin kliče: »Radujmo se i zahvaljujmo: postali smo ne samo kršćani, već Krist… Divite se i kličite: postali smo Krist« (In Ioann. Evang. tract., 21, 8: CCL 36, 216).

Ali Krist je »svjetlo istinsko, koje prosvjetljuje svakoga čovjeka« (Iv 1, 9). Kršćanin je zbog toga pozvan postati, sa svoje strane, odsjev te Svjetlosti, nasljedujući Isusa i u Nj se ugledajući. Kako bi to ostvario, slušat će Njegovu riječ i o njoj će razmišljati, sudjelovat će svjesno i djelatno u bogoslužnome i sakramentalnome životu Crkve, izvršavat će zapovijed ljubavi služeći braći, navlastito malenima, siromašnima i onima koji pate.

2. S ljubavlju pozdravljam banjolučkog biskupa i predsjednika Biskupske konferencije Franju Komaricu te mu zahvaljujem na srdačnim riječima, koje mi je upravio na početku ovoga euharistijskog slavlja. Moje misli pune poštovanja lete i ostalim biskupima Bosne i Hercegovine, osobito vrhbosanskome nadbiskupu metropolitu kardinalu Vinku Puljiću, koji je rodom iz ove biskupije, te ostalim kardinalima i biskupima, koji nas prate. Pozdrav u Gospodinu svim hodočasnicima, koji dođoše ovamo iz različitih krajeva zemlje te iz susjednih država.

Bratski pozdrav upućujem Njegovu Blaženstvu patrijarhu Pavlu i članovima Svete Sinode Srpske Pravoslavne Crkve. Novi polet, što ga je u novije doba zadobio naš put k uzajamnome razumijevanju, međusobnome poštivanju i bratskoj solidarnosti, razlog je radosti i nade za ovaj kraj.

Pozdravljam također vjernike drugih crkvenih zajednica Bosne i Hercegovine, te vjernike Židovske općine i Islamske zajednice.

Pozdravljam gospodu članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine i sve ostale građanske i vojne vlasti. Posebno cijenim vašu nazočnost te vam zahvaljujem za sve što ste učinili za pripremu i ostvarenje mojega pohoda vašoj zemlji.

I vama, evo, ljubljeni sinovi i kćeri ove Crkve hodočasnice u Bosni i Hercegovini, dolazim raširenih ruku kako bih vas zagrlio i priopćio vam da zauzimate posebno mjesto u Papinu srcu. Papa neprestano u molitvi prikazuje Gospodinu patnju, koja još uvijek otežava vaš hod naprijed, te se s vama zajedno nada i čeka bolje dane.

Iz ovoga grada, koji je tijekom povijesti obilježen tolikom patnjom i tolikom krvlju, molim Svemogućega Gospodina da bude milosrdan za krivnje počinjene protiv čovjeka, njegova dostojanstva i njegove slobode, pa i sa strane nekih sinova Katoličke Crkve. Neka On u svima pobudi želju za uzajamnim oprostom. Jedino u ozračju istinske pomirbe spomen na tolike nevine žrtve i njihove patnje ne će biti uzaludan i poticat će nas graditi nove odnose bratstva i razumijevanja.

3. Predraga braćo i sestre, pravednik, posve uronjen u božansku svjetlost, postaje svojevrsna baklja, što svijetli i grije. To je pouka što nam je danas nudi lik novoga blaženika, Ivana Merza.

Ivan Merz je bio vrstan mladić, koji je znao povećati bogate prirodne darove, što ih je posjedovao, pa je postigao mnoge ljudske uspjehe. O njegovu se životu tako može govoriti kao o uspješnome životu. Međutim, to nije razlog zbog kojega je njegovo ime danas unijeto u popis blaženih. Ono, naime, zbog čega je on danas pribrojen zboru blaženika jest njegov uspjeh pred Bogom. Velika je, naime, čežnja cijeloga njegova života bila »nikada ne zaboraviti Boga i stalno željeti biti s Njim sjedinjen«. U svemu onome što je radio tražio je »ono najizvrsnije, spoznaju Isusa Krista«, te je dopustio da ga On »zahvati« (usp. Fil 3, 8. 12).

4. Ivan Merz je u školi bogoslužja, koje je vrelo i vrhunac života Crkve (usp. Sacrosanctum Concilium, 10), stasao do punine kršćanske zrelosti i postao je jedan od promicatelja bogoslužne obnove u svojoj domovini.

Sudjelujući u misi te hraneći se tijelom Kristovim i riječju Božjom, nalazio je poticaj da bude apostol mladeži. Nije slučajno izabrao za geslo: »Žrtva – euharistija – apostolat«.

Svjestan poziva, što ga je primio na krštenju, svoj je život učinio trkom prema svetosti, toj »velikoj mjeri« kršćanskoga života (cfr. Novo millennio ineunte, 31). Zbog toga, kako veli prvo čitanje, »nikad neće u zaborav pasti, niti će mu spomen ikada propasti, nego će mu ime živjeti od pokoljena do pokoljenja« (Sir 39, 9).

5. Ime je Ivana Merza za čitavi jedan naraštaj mladih katolika značilo raspored života i djelovanja. Ono to mora biti i danas! Vaša domovina i vaša Crkva, draga mladeži, doživjele su teške trenutke i sada valja raditi kako bi se život ponovno u potpunosti pokrenuo na svim područjima. Obraćam se zato svima vama te vas pozivam da se ne povlačite nazad, da ne popuštate pred napašću malodušnosti, nego da povećate podhvate kako bi Bosna i Hercegovina ponovno postala zemlja pomirbe, susreta i mira.

Budućnost ovih krajeva ovisi i o vama. Ne tražite drugdje udobniji život, ne bježite od svoje odgovornosti čekajući da vam netko drugi riješi teškoće, nego zlo odlučno priječite snagom dobra.

I vi poput blaženoga Ivana tražite osobni susret s Kristom, koji rasvjetljuje život novom svjetlošću. Neka Evanđelje bude ono veliko mjerilo, koje će ravnati vašim sklonostima i vašim opredjeljenjima! Postat ćete tako misionari djelima i riječima te ćete biti znak Božje ljubavi, vjerodostojni svjedoci milosrdne Kristove nazočnosti. Ne zaboravite: »Ne užiže se svjetiljka da se stavi pod posudu« (Mt 5,15).

6. Braćo i sestre, koji tolikom revnošću sudjelujete u ovome slavlju, neka mir Boga Oca, koji nadilazi svaki osjećaj, čuva vaše srce i vaš duh u spoznaji i ljubavi Boga i Sina njegova, Gospodina našega Isusa Krista!

Ovo je molitva i želja, koju Papa danas – po zagovoru blaženoga Ivana Merza – uzdiže za vas i za sve narode Bosne i Hercegovine."

Pope Saint John Paul II's words at the Angelus
- in Croatian, English, German, Italian, Portuguese & Spanish

"1. Posebno značajan podporanj životu blaženoga Ivana Merza zajedno s Euharistijom bijaše nježna pobožnost, što ju je gajio prema Majci Gospodinovoj.

I mi sada, na završetku ovoga svetog Bogoslužja, upravljamo svoj pogled na Djevicu Mariju i pridružujemo se cijeloj Crkvi, koja – ponavljajući pozdrav arkanđela Gabriela – razmatra o ostajstvu utjelovljenja Sina Božjega. Molimo ju da nas ona uvede »u promatranje Kristova lica i iskustvo dubine Kristove ljubavi« (Rosarium Virginis Mariae, 1).

2. Herzlich begrüße ich die Pilger deutscher Sprache. Auf die Fürsprache des neuen Seligen Ivan Merz gewähre euch der Herr Glaubensstärke, eine feste Hoffnung und wahren Eifer in der Liebe. Gottes Gnade begleite euch!

Kedves vajdasági magyar testvéreim, szívbôl köszöntelek Titeket. Kívánom, hogy az isteni kegyelem világítsa meg lépteiteket és egész életeteket. Szeretettel adom áldásomat.

Nel ricordo dell’impegno del Beato Ivan Merz per l’Azione Cattolica, saluto i fedeli di lingua italiana. Il suo esempio di laico cristiano aiuti ciascuno a rispondere con coerenza alla vocazione ricevuta. Tutti di cuore benedico.

Леп поздрав, заедно са благосовом, шаем и свим верницима кои су допли из Србие и Црне Горе. Предраги, заговор Пресвете Богородице и блаженог ована Мерца свима измолии обие Божие благодети.

Srdačno pozdravljam sve hodočasnike pristigle iz Hrvatske, koji su počašćeni što su Crkvi dali jednoga novog blaženika. Ljubljeni, neka vas njegov primjer vodi na putovima Gospodnjim! Sve vas blagoslivljem.


3. Presvetoj Bogorodici povjeravam svoju molitvu za sve vas i svoju vrlo živu zahvalnost za srdačan doček, što ste mi ga priredili.

Evo i završne želje: Djevica Marija svojim moćnim zagovorom isprosila vam od svoga Sina Isusa milost da očuvate cjelovitom svoju vjeru, čvrstim svoje ufanje te gorljivom u svakoj prilici svoju ljubav"

Pope John Paul II's address at the Farewell Ceremony
Plaza, Most Holy Trinity Convent, Banja Luka - in Croatian, English, German, Italian, Portuguese & Spanish

"Predraga braćo i sestre, prije nego li se s vama oprostim, želim još jedanput svima očitovati radost što sam mogao s vama zajedno podijeliti ovaj snažni molitveni trenutak. Zahvaljujem mojoj braći biskupima Bosne i Hercegovine te predsjedniku njihove Konferencije, biskupu ove mjesne Crkve Franji Komarici. Preko njega zahvaljujem i njegovim suradnicima, klericima i svjetovnjacima, koji su revno radili više mjeseci pripremivši ovaj dan.

Želim ponoviti svoju veliku zahvalnost također Predsjedništvu Bosne i Hercegovine i ostalim građanskim i vojnim vlastima. Posebno cijenim sve ono što je urađeno na raznim područjima, kako bi se moj pohod mogao ostvariti.

I na kraju, srdačan pozdrav svim pučanstvima ove ljubljene zemlje, bez razlike na njihovu etničku, kulturnu ili vjersku pripadnost. Primajući danas poslije podne u prijateljski pohod predsjednike Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine te članove Međuvjerskoga vijeća, imat ću nazočne sve stanovnike ove zemlje.

Na sve zazivam blagoslov Svevišnjega, moleći Ga da u srcima sviju pobudi osjećaje oprosta, pomirbe i bratstva. To su oni čvrsti temelji društva dostojna čovjeka i ugodna Bogu.

Zemljo Bosno i Hercegovino, papa te nosi u svojemu srcu i želi ti dane napretka i mira!"

 

© Copyright Libreria Editrice Vaticana - 2003