Bookmark and Share

Pope John Paul II's Apostolic Visit to Latvia

8 - 10 September 1993

Blessed Pope John Paul II was a pilgrim to Latvia during his 61st apostolic voyage, on which he also visited Lithuania and Estonia.

On the birthday of Our Lady (8th September), JPII visited the Catholic Cathedral, prayed with the other Christian communities at the Lutheran Cathedral and celebrated Holy Mass at Mežaparkā in Riga.
On 9th September, he celebrated Holy Mass at the Marian Shrine of Aglona and spoke with the academic world in the Aula Magna of the University of Riga.

John Paul II's words during his visit to the Catholic Cathedral of Riga
Lettonia, Feast of Our Lady's Birthday, Wednesday 8th September 1993 - in Italian

"Carissimi fratelli e sorelle!
Sono molto lieto di trovarmi oggi tra voi. Saluto cordialmente tutti i presenti e ringrazio il vostro Arcivescovo, il caro Mons. Janis Pujats, per le gentili parole che, anche a nome vostro, mi ha poc’anzi rivolto.

Come fedeli di questa Chiesa particolare, avete celebrato nel 1986 l’VIII centenario della cristianizzazione della vostra terra: fu l’Ordinazione episcopale di san Meinardo a segnare l’inizio della Chiesa in Livonia-Lettonia, e ad avviare al tempo stesso il processo di formazione della Nazione.

Ricerche di studiosi ed un approfondito studio della Congregazione delle Cause dei Santi hanno posto in evidenza il fondamentale ruolo svolto da Meinardo nell’evangelizzazione della Lettonia, che egli percorse “simpliciter pro Christo et praedicandi causa” (Henrici Chronicon Livoniae, 1,2).

Fin dai primi anni dopo la sua morte, egli fu venerato come santo ed accolto come tale dall’autorità pontificia. Oggi il Successore di Pietro, in spirituale comunione con quanti hanno continuato lungo i secoli a venerare il grande Apostolo, è lieto di richiamarsi a questa antica tradizione e di riproporla solennemente.

Nos itaque, vota Fratrum nostrorum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, Auctoritate Nostra apostolica statuimus cultum Sancto Meinardo, Episcopo Ykescolensi, restituere, praesertim in hac ecclesia particulari, quae Apostolum et Fundatorem eum habuit. Insuper facultatem facimus ut eius festum die decimaquarta mensis augusti, in locis et modis iure statutis, quotannis celebrari possit.

L’intercessione di San Meinardo, che fu saggio Pastore di questa Chiesa particolare in un tempo in cui i battezzati erano fra loro pienamente uniti, guidi e sostenga anche oggi il cammino ecumenico dei cristiani di Lettonia verso una rinnovata comunione e aiuti tutti ad affrontare insieme i difficili problemi del momento.

A tutti la mia benedizione!"

At the end of his visit, Papa Giovanni Paolo said in Polish:

"Opatrzności Bożej składam najgłębsze dzięki za to, że doprowadziła mnie dzisiaj na Waszą ziemię, na Łotwę i do Waszej stolicy, Rygi, że dane mi jest dzisiaj być z Wami tu, w tej katedrze, że dane mi było w tej katedrze potwierdzić wielowiekowy kult św. Meinarda, Waszego apostoła, założyciela Kościoła w Rydze, na Łotwie, nad Bałtykiem. Witając Księdza Arcybiskupa, Waszego pasterza, i wszystkich biskupów łotewskich, a także wszystkich obecnych tu gości: Kardynała Prymasa Polski, biskupów z różnych krajów sąsiednich i dalszych, aż po Amerykę Północną, Stany Zjednoczone, witając również delegata Patriarchatu Prawosławnego z Moskwy, pragnę wyrazić moją radość, że znajdujemy się tutaj wspólnie.

Trudno mi w tej chwili nie wspomnieć Arcybiskupa, kard. Julijansa Vaivodsa, którego miałem szczęście spotykać wielokrotnie w Rzymie, którego miałem szczęście wprowadzić do Kolegium Kardynalskiego. Niech Pan przyjmie jego duszę do wiecznej światłości.

Witam wszystkich zgromadzonych, cała społeczność katolicką archidiecezji w Rydze, tu reprezentowana przez licznych braci i siostry. Witam bardzo licznie zgromadzonych kapłanów, nie tylko łotewskich, z archidiecezji w Rydze, ale także wielu tych biskupów i kapłanów, którzy przeszli przez Wasze seminarium w Rydze, przygotowali się do kapłaństwa i do posługi apostolskiej na szerokich obszarach dawnego Związku Radzieckiego.

Dziękujmy Bogu wspólnie za wszystkie łaski, z pomoca których prowadził Was, drodzy bracia oraz drogie siostry, przedstawicielki róznych zgromadzeń zakonnych, do służby Ludu Bożego, do pracy w swojej ewangelicznej winnicy; dziękujmy z głębi serca za łaskę tej posługi, a równocześnie przygotowujmy się – jak głosi napis na tym transparencie – do ewangelizacji roku 2000.

Łotwa jest krajem, w którym wezwanie ekumeniczne, modlitwa Chrystusa o jedność chrześcijan nabiera specjalnej aktualności. Pozdrawiam wszystkich braci chrześcijan, zwłaszcza wielka wspólnotę luteranską, także prawosławnych i innych mieszkających na Łotwie wyznawców Chrystusa. Stąd zresztą, po odwiedzinach u władz Łotwy i rozmowie z panem prezydentem, udajemy się do katedry luterańskiej na modlitwę o jedność.

Dzisiaj rano opuszczałem Vilnius, stolicę Litwy, i świeciło słońce; kiedy wylądowałem na ziemi łotewskiej w Rydze, też świeciło słońce, ale zaraz potem przyszedł bardzo rzęsisty deszcz. Ufamy, że to słońce, które dotarło na ziemię litewską, dotrze również na Waszą ziemię i będzie towarzyszyć naszym spotkaniom.

Pragnę jeszcze podziękować Księdzu Arcybiskupowi za to, że nie tylko jest Metropolitą Ryskim, ale stał się także tłumaczem dla Papieża, wtedy gdy on przemawia po polsku."